मोहर


मनुके, Dearest,

आजीच्या बागेत काल अनगढ मोहर दरवळत होता
कुठला? विचारलं, तर ती हसली खुदकन

आकाशात ठळक होत जाणारी चांदणी पाहताना
ती सांगत असते तुझ्या चंद्रकला
कसा सायसाखर होतो तिचा आवाज
मी, तुम्हा दोघींमध्ये हेलकावणारी तृप्त 'संध्या'

तुझी आई, माझी बहीण,
तुझ्यासाठी दारी लावते आंब्याचं झाड
मावशी म्हणुन मी मात्र,
करणार तुझे लबाड लाड

बघता बघता मोठी होशील बयो!
माझ्या खांद्यावर कोपर ठेउन उभी राहशील!
मान उंच करुन बघताना तुझ्याकडे,
मनातल्या मनात म्हणीन मी,
आत्ता कुठे जरा जरा
मला उमजु लागलाय
मोहर ... दरवळ ... अनगढ

Comments

Anonymous said…
Wah phaarach chaan post lihila... Vaat pahaat hotey next post chi, tumhala reminder denaar tevdhyaat tumchi kavita vaach li.

Agadi ghar chi aathvaan aali. Lahanpan chey laad, majja, masti aathavlya.

Asach khoop lihit raha.
Thanks
lanip
Anonymous said…
mast ... :)
Next post chi waat pahatey ...

Popular posts from this blog

तुमचा स्कोर किती आहे?

जन हित मे जारी

वाळवण