रामूस्त्रिया

म्हणती "हो जा रंगीला रे"
रामूस्त्रिया ...
नृत्यामिषे विचित्र अंगविक्षेप
रामूस्त्रिया ...
लाडे लाडे "आम्मी नाई जा गडे"
रामूस्त्रिया ...
कंपनीचा एकच छाप
रामूस्त्रिया ...
अभिनेत्री की कठपुतळ्या
रामूस्त्रिया ...

Comments

Popular posts from this blog

तुमचा स्कोर किती आहे?

जन हित मे जारी

वाळवण